T01XE01 – Dr. Salvador Climent i el Banc de Valencia

 
 Trailers:
Sinopsis: L’investigador en economia Salvador Climent, despuix d’haver realisat un profun estudi sobre la venda del Banc de Valencia i trobar-se una enorme sorpresa sobre el tema, parla en l’equip de Raonem per a contar-nos les seues investigacions.