T01xE02 Entrevista Benjamí Agulló i Lluïs Fullana i Mira

 
 Trailers:
Sinopsis: Lluis Fullana i Mira: «El Valencià es una Llengua diferent al catala.»
Trailer de l’entrevista a Benjamí Agulló, sobre Lluïs Fullana i Mira. Benjamí Agulló es el biograf del millor llingüiste del sigle XX, Lluïs Fullana i Mira, qui estava convençut de que el valencià era una llengua distinta del catala.